Регистрация

Артистичен директор: професор Георги Спасов

Административен директор Петя Великова

Регистрация

* Име и Фамилия:

* Email:

Дата на извършване на банковият превод:

* Курс:

Oбразование - учебно заведение:

* Вашият Телефон:

Дата на раждане:

Националност:

Говорими езици:

* Репертоар за майсторския клас:

* Желаете ли Резервация за Нощувки
ДаНе

Брой нощувки:

Брой души за една нощувка:

Контакти

Бургас 8000, ул. Силистра 1, ет. 1, тел.: 056 / 840 908, тел./факс: 056 / 840 908
GSM: 0887 648 100
e-mail: info@artacademy-bg.com.