Структура

Управителен съвет

  • Петя Великова – Димитрова – председател
  • Проф.Георги Спасов – артистичен директор на лятната Академия на изкуствата в гр.Созопол
  • Проф. Венко Александров

членове на Общото събрание:

  • проф. Ангел Станков
  • проф. Петко Радев
  • Мария Принц – творчески директор на лятната Академия на изкуствата
  • проф.Светозар Бенчев
  • Георги Семов
  • Сдружение „Приятели на Австрия в Бургас“

Целта на Академия на изкуствата е да се събират талантливи млади хора, които в приятната атмосфера на лятото да се обучават, да развиват и усъвършенстват своя талант пред погледа на преподаватели с утвърдени световни имена.